• Polski
  • English

CO NAS CZEKA W ŚWIECIE TWORZYW SZTUCZNYCH? – część 2

23.05.2023

Zapraszamy Państwa do lektury kolejnej części materiałów edukacyjnych obejmujących tematykę nowatorskich i proekologicznych rozwiązań stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

Pozwolą one zgłębić wiedzę w zakresie polimerów z biomasy nie ulegających rozkładowi, a także tych biodegradowalnych, które łączy podstawowa ich zaleta – skrócenie cyklu obiegu węgla w przyrodzie.

Podobnie jak materiały w poprzednim wpisie, opracowania zostały przygotowane we współpracy z Profesorem Politechniki Krakowskiej Panem Stanisławem Kuciel.

Zapraszamy!

Polimery z biomasy i biodegradowalne

Odnawialne źródła energii to źródła energii, których używanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem – ich zasób odnawia się w krótkim czasie.

odnawialne źródła energii - KLGS

W obecnych czasach istnieje duże zainteresowanie tematem wytwarzania biokompozytów na osnowie polimerowej, wynika z globalnej idei „czystszej produkcji” i tzw. „zielonej chemii”. Bardzo modne ostatnio określenie „eko” wkrada się również w sferę przemysłu, gdzie ważna staję się poprawa efektywności produkcji przy jednoczesnej redukcji ryzyka naruszenia równowagi środowiska naturalnego człowieka. Strategia ochrony środowiska w strefie polimerowych materiałów kompozytowych jest realizowana poprzez poszukiwanie nowych materiałów, nowych oszczędnych technologii ich przetwarzania oraz nowych źródeł pozyskiwania surowców, a także nowych metod utylizacji, recyklingu czy degradacji wyrobów.

Zainteresowanie materiałami i surowcami pochodzenia naturalnego pojawiło się pod koniec XX wieku, kiedy wystąpiło zagadnienie zużycia powoli kończących się światowych zasobów ropy naftowej a także obowiązkowe ograniczenie emisji CO2. Ważnym czynnikiem sprzyjającym wprowadzaniu na rynek materiałów biopochodnych lub biodegradowalnych jest rosnący popyt konsumentów na zagadnienia: „ekologiczny”, „zielony”, „naturalny”. Dzięki wszystkim tym powiązanym ze sobą czynnikom politycznym, ekonomicznym i społecznym następuje rozwój biokompozytów, pojawiających się w coraz to nowszych sektorach gospodarki, np.: przemyśle motoryzacyjnym, opakowaniowym, budownictwie oraz wielu innych. Obecnie możemy wytwarzać polimery zarówno z roby naftowej i ich pochodnych jak i z biomasy, a to czy ulegają rozkładowi (ulegają biodegradacji), nie zależy od sposobu ich produkcji (polimeru degradowalne mogą być też wytwarzane z ropy naftowej).

surowce odnawialne


Surowcami do produkcji polimerów zarówno tych tradycyjnych jak i tych biodegradowalnych mogą być różnego rodzaju substancje roślinne.

substancje roślinne do produkcji biopolimerów


Podstawową zaletą polimerow z biomasy zarówno tych nie ulegającyh rozkładowi, jak i biodegradowalnych jest skrócenie cyklu obiegu węgla w przyrodzie.

skrócenie cyklu obiegu węgla w przyrodzie.

Braskem – brazylijski koncert petrochemiczny opracował innowacyjną metodę polimeryzacji etylenu pochodzącego z alkoholu etylenowego wytworzonego poprzez fermentację surowców roślinnych. Schemat procesu produkcji tzw. zielonego polietylenu na przykładzie fermentacji sacharozy pozyskiwanej z trzciny cukrowej.

Schemat procesu produkcji tzw. zielonego polietylenu na przykładzie fermentacji sacharozy pozyskiwanej z trzciny cukrowej.

Polimery biodegradowalne są związkami wielkocząsteczkowymi, które zostały wytworzone z surowców naturalnych, np. trzciny cukrowej lub kukurydzy. Charakteryzuje je zdolność rozkładu w środowisku do wody i dwutlenku węgla, pod wpływem działania mikroorganizmów. Można wyróżnić dwa etapy biodegradacji. W pierwszym pod wpływem działania enzymów dochodzi do rozpadu wiązań chemicznych polimeru na drodze utleniania lub hydrolizy. W drugim etapie następuje mineralizacja, dzięki której polimer rozkłada się do wody, dwutlenku węgla, biomasy i/lub metanu oraz azotu.

polimery biodegradowalne

Światowa produkcja polimerów z biomasy rośnie zarówno i w 2021 roku osiągnęła 2.42 mln ton, co stanowi zaledwie niecały 1% wszystkich wyprodukowanych materiałów polimerowych.

Światowa produkcja polimerów z biomasy.

Warto podkreślić, iż polimery przyczyniają się do poprawy komfortu życia i zwiększają skuteczność ochrony medycznej dzięki różnorakim aplikacjom biomedycznym.

Polimery - aplikacje biomedyczne.

Dalsza część materiału już niebawem! Zapraszamy do sprawdzania naszego bloga.

Zapraszamy na Nasz kanał na YouTube! : KLGS SP Z O.O. – YouTube
oraz Facebook: https://www.facebook.com/klgspcim
Poprzedni post na blogu: CO NAS CZEKA W ŚWIECIE TWORZYW SZTUCZNYCH? KLGS

ADRES
KLGS Sp. z o.o.
Pcim 1512
32-432 Pcim

EMAIL
klgs@klgs.pl

ZNAJDŹ NAS NA

Realizacja krasti.pl