• Polski
  • English

CO NAS CZEKA W ŚWIECIE TWORZYW SZTUCZNYCH?

26.04.2023

We współpracy z Profesorem Politechniki Krakowskiej Panem Stanisławem Kuciel opracowaliśmy materiały edukacyjne w zakresie nowatorskich i proekologicznych rozwiązań stosowanych w przetwórstwie plastiku. Opisują one co nas czeka w świecie tworzyw sztucznych oraz obejmują takie zagadnienia jak znaczenie tego przemysłu dla gospodarki europejskiej, polimery z biomasy i biodegradowalne, włókna naturalne i sposoby ich wykorzystania, wyroby polimerowe o obniżonym śladzie węglowym jak i współczesne metody recyklingu i utylizacji wyrobów.

Opracowania powyższych tematów będziemy cyklicznie publikować na łamach naszego bloga.

Już dzisiaj zapraszamy Państwa do zapoznania się z pierwszą częścią materiałów oraz do powrotu na blog po dalsze informacje, które pojawią się w kolejnych wpisach już wkrótce.

Życzymy miłej lektury!

Z czego można wytwarzać plastik i czym są polimery i kompozyty ?


W ostatnich latach coraz większą uwagę przykłada się do dbania o środowisko, a tym samym do tworzenia materiałów bardziej ekologicznych. Troska o planetę i zmniejszanie liczby odpadów stało się wręcz koniecznością. Ciągle rozwijający się przemysł, produkcja żywności, popularność produktów i wyrobów jednorazowego użytku nieprzerwalnie rośnie, a tym samym liczba odpadów, które nie ulegają lub ulegają degradacji bardzo wolno. W dobie dzisiejszego rozwoju i wiążącego się z tym zaśmiecenia planety – zarówno środowiska lądowego jak i wodnego produkcję materiałów biodegradowalnych można uznać za nieuniknioną.

Polimery oraz kompozyty (materiały na osnowie polimeru z dodatkiem włókien czy cząstek) są powszechnie stosowanymi niemal w każdej dziedzinie życia. Ciągle rozszerzające się pole ich zastosowania, a także rozwój wiedzy na temat ochrony środowiska naturalnego stały się motorem napędowym do poszukiwań alternatywnych materiałów polimerowych ze źródeł odnawialnych. Tworzywa sztuczne to określenie niejednoznaczne – umowne określenie materiału w którym oprócz podstawowego składnika polimeru znajdują się rozproszone lub zdyspergowane składniki dodatkowe lub środki pomocnicze.

Polimery to wielkocząsteczkowe substancje otrzymywane na drodze polimeryzacji (łączenia cząstek w łańcuchy) z substancji małocząsteczkowych. Ze względu na pochodzenie polimery dzielimy na:

  • polimery syntetyczne pochodzące jak np. polietylen z krakingu ropy naftowej lub bio-polietylen z procesu fermentacji. Obecnie podstawowym surowcem do produkcji większości polimerów jest ropa naftowa, której znane zapasy mogą wyczerpać się około 2050 roku.

Tylko około 4% światowego wydobycia ropy naftowej wykorzystywane jest do produkcji tworzyw sztucznych.

Procent światowego wydobycia ropy naftowej wykorzystywany do produkcji tworzyw sztucznych.
  • polimery naturalne (biopolimery) np. kauczuki naturalne (poliizopren, gutaperka), kwasy nukleinowe (DNA, RNA), węglowodany trzciny cukrowej (biopochodny)
  • polimery modyfikowane – są to polimery naturalne lub syntetyczne, których struktura została zmieniona na drodze fizycznej lub chemicznej

Rynek polimerów biopochodnych jest jednym z najszybciej rozwijających się działów przemysłu agrochemicznego w krajach Ameryki, Europy i Japonii.

Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne wg zastosowania w Polsce w 2019 r

Zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne wg zastosowania w Polsce w 2019 r

Przemysł tworzyw sztucznych ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki europejskiej.

Producenci tworzyw sztucznych, przetwórcy, recyklerzy i producenci maszyn do przetwórstwa tworzyw stanowią razem łańcuch wartości, który zatrudnia w Europie ponad 1,5 mln osób w ponad 55 tys. firm, w większości MŚP. W roku 2019 przedsiębiorstwa te osiągnęły obroty w wysokości przekraczającej 350 mld euro.

Zapotrzebowanie europejskich przetwórców


Podział materiałów na podstawowe grupy

Podstawowe grupy materiałów

Kompozyty stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na materiały o lepszych wskaźnikach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, a ponadto pozwalają na świadome kształtowanie pożądanych własności w stopniu niedostępnym w przypadku pozostałych trzech typów materiałów.

Inżynieria materiałowa jest działem, który zajmuje się konstrukcją materiałów innowacyjnych. Dzięki postępowi technologicznemu i nieustannie powiększającej się liczbie komponentów, można tworzyć materiały spełniające konkretne zadania oraz o coraz lepszych właściwościach. Wymaganiom tym mogą sprostać kompozyty. Kompozytem określa się materiał złożony z co najmniej dwóch faz, posiadających różne właściwości. Właściwościami kompozytów można sterować poprzez:

  • dobór osnowy,
  • napełniaczy,
  • materiałów łączących,
  • proporcji komponentów,
  • sposobu wytwarzania,
  • technologii przetwarzania.

Główna rola matrycy polega na nadaniu kształtu wytworowi kompozytowemu, ochronie materiału wzmacniającego oraz przekazywaniu na niego przyłożonych obciążeń zewnętrznych, natomiast wzmocnienie, jak nazwa wskazuje prowadzi do wzmocnienia osnowy i zapewnieniu lepszych właściwości mechanicznych.

Kolejna część materiału już wkrótce!

ZAPRASZAMY!!!

Zapraszamy na Nasz kanał na YouTube! : KLGS SP Z O.O. – YouTube
oraz Facebook: https://www.facebook.com/klgspcim
Poprzedni post na blogu: Automotive CEE Day – spotkanie zakupowe Opole 19-20.04.2023 (klgs.pl)

ADRES
KLGS Sp. z o.o.
Pcim 1512
32-432 Pcim

EMAIL
klgs@klgs.pl

ZNAJDŹ NAS NA

Realizacja krasti.pl